Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Świąteczna paczka

„Świąteczna Paczka”

W dniach 6.12-10.12.2010 r w ramach Dni Wolontariatu Samorząd Uczniowski włączył się do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Akcji pod nazwą „Świąteczna Paczka”. Działalność miała na celu zgromadzenie drobnych funduszy na miarę możliwości naszej społeczności szkolnej, oraz pomoc rodzinom koleżanek i kolegów będących w trudnej sytuacji materialnej. Po wnikliwej analizie „potrzeb i możliwości” zakupiono artykuły spożywcze oraz środki czystości i przekazano wspólnie wytypowanym rodzinom uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że każdy gest pomocy zmienia nas wszystkich dając radość z dawania oraz wskazuje drogę dalszego owocnego działania. 

                                                                             Samorząd Uczniowski
Dziękujemy tym, którzy aktywnie wspomagali przebieg akcji.

A wszystkim z okazji Świąt i Nowego Roku  życzymy gorąco !!!
(...)Mnóstwo ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, światła dzięki szczeremu uśmiechowi, radości
w smutku oraz nadziei na pogodne jutro
na każdy dzień Nowego Roku (...)