Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Ślubowanie 2010