Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

sekretariat

Sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

18-421 Piątnica ul. Szkolna 31

tel./fax. (0-86) 216 – 26 - 85

e-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

 

 

Sekretariat

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku

w godzinach 800 do 1530

 

W sekretariacie można załatwić sprawy związane z:

 

 

 

 

 • przyjęciem dziecka do przedszkola, szkoły
 • wydawaniem legitymacji szkolnych
 • wystawianiem duplikatów świadectw, legitymacji
 • wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń
 • dojazdem dziecka do przedszkola, szkoły (bilety miesięczne, zwrot równowartości kosztów dojazdu, zmiany dotyczące środka transporty, itp.)
 • wypadkami uczniów (wydawanie formularzy zgłoszeniowych do PZU, itp.)
 • zgłaszaniem nieobecności dzieci korzystających z dożywiania
 • zagubieniem kluczy od szafki osobistej ucznia lub innych rzeczy ucznia

 

Ważne informacje:

 

 • Wypłata zwrotów równowartości biletów miesięcznych, zgodnie z listą kwalifikacyjną następuje w ostatnich dwóch dniach każdego miesiąca. Odbioru pieniędzy mogą dokonywać jedynie upoważnione osoby.
 • Aby wyrobić legitymację szkolną należy dostarczyć zdjęcie szkolne oraz informacje dotyczące: imienia i nazwiska ucznia, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania ucznia.
 • W razie zagubienia klucza do szafki osobistej klucz celem dorobienia może otrzymać jedynie rodzic ucznia.
 • W celu uzyskania odpisu za żywienie nieobecność dziecka musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 1300 w dniu poprzedzającym nieobecności dziecka.