Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - pomoce dydaktyczne

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pomoce dydaktyczne i naukowe w ramach  projektu

"Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start"