Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - ICT

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pomoce z zakresu ICT w ramach projektu

"Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start"