Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Koło ratunkowe

 
Przemoc w rodzinie
Niebieska Linia-Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0-800 120 002(połączenie bezpłatne) [pon.-sob. w godz 10-22, niedz. i św. 10-16]

Stowarzyszenie "Medar-"Przeciw Przemocy-Wyrównać Szanse"
tel. 52 348 55 47 [pon.pt.w godz 17-20]; Punkt Niebieskiej Linii 8-800 15 55 69
Komitet Ochrony Praw Dziecka WARSZAWA
tel. 022 629 94 19

Przemoc w szkole
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych"Bliżej dziecka"
ul Mickiewicza 27/165
01-562 Warszawa
tel./faks 022 839 36 52
http://przemocwszkole.org.pl

Uzależnienia
Pogotowie Makowe 0-800 120 359
Stowarzyszenie Wyspa
tel./fax 0 71 341 31 90;
Biuro do Spraw Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia
tel 0-801 199 990[w godz.16-22]

Stowarzyszenie KARAN Infolinia 0 800 12 02 89
http://narkotyki.esculap.pl/

Sekty
Domiknikański Ośrodek Informacyjny o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Stowarzyszenie EFFATHA Sekty, Zagrożenia wiary, Apologetyka
www.effatha.org.pl
e-mail: sos@effatha.pl
tel 0691 373 892

Wolontariat
Starszy Brat Starsza Siostra -Fundacja Batorego
tel/ 536 02 44(45;46)
http://www.brat-siostra.org/