• Odwiedziło nas: 661753 osób
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 27 dni
Sobota, 2018-05-26
Imieniny:
Eweliny, Jana

Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego – Etap Rejonowy.

Jesteś tu: » Strona główna » Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego – Etap Rejonowy.

Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego – Etap Rejonowy.

W dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątnicy odbył się Etap Rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. W składzie Rejonowej Komisji pracowało 9 nauczycieli języka niemieckiego z rejonu 2 (powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski), a pracami tejże komisji przewodniczyła P. Diana Wojciechewicz. 

Celami konkursu są: 

a) rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

b) pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

c) pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego.

d) promowanie pracy szkół i nauczycieli.

e) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia.

f) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. 
 

Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów i obejmuje oraz poszerza treści podstawy programowej z języka niemieckiego objętego ramowym planem nauczania dotychczasowego gimnazjum. Do stopnia rejonowego mogli przystąpić uczniowie, którzy uzyskali 90% punktów możliwych do zdobycia na stopniu szkolnym.W tym roku do etapu rejonowego przystąpiło 19 uczniów z 7 następujących gimnazjów: Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Łomży, Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży, Katolickie Gimnazjum w Łomży, Gimnazjum w Małym Płocku, Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie. Uczniowie wykazali się umiejętnościami w zakresie:

- słuchania tekstów ze zrozumieniem,

- czytania tekstów ze zrozumieniem, 

- pisania tekstów użytkowych (np.: list, e-mail, zaproszenie, ogłoszenie, list),

- praktycznego stosowania języka niemieckiego w typowych sytuacjach komunikacyjnych,

- podstawowych wiadomości o krajach niemieckojęzycznych,

- znajomości gramatyki i słownictwa (według podanych zakresów i kategorii).

Wyniki poszczególnych uczestników opublikowane zostały przez Wojewódzką Komisję Konkursową w Białymstoku.

D.Wojciechewicz

Opracowanie: szkolnastrona.pl