• Odwiedziło nas: 647679 osób
  • Do końca roku: 251 dni
  • Do wakacji: 59 dni
Wtorek, 2018-04-24
Imieniny:
Bony, Horacji

Wizytówki nauczycieli

Jesteś tu: » Strona główna » Wizytówki nauczycieli
  • Nauczyciele nauczania początkowego

mgr Danuta Dycht - Konopka
nauczyciel dyplomowany
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki wczesnoszkolnej,
terapii pedagogicznej

mgr Marianna Wojewoda

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:
nauczania początkowego
edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim

mgr Ewa Gutowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

nauczania początkowego

terapii pedagogicznej

gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

mgr Beata Łozińska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

nauczania początkowego

oligofrenopedagogiki

mgr Ewelina Sielawa

nauczyciel kontraktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu:
nauczania początkowego

mgr Magdalena Gorzęba

nauczyciel kontraktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu:
nauczania początkowego

mgr Anna Karpińska

nauczyciel kontraktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu:
nauczania początkowego

mgr Małgorzata Wykowska

nauczyciel kontarktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu:
nauczania początkowego

mgr Angelika Strumiłowska

nauczyciel kontraktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu:
pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej,

animacji społeczno-kulturowej

 

  • Nauczyciele świetlicy

 

mgr Marta Krajewska
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Ewa Wądołowska
nauczyciel mianowany
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Grażyna Bruszkiewicz

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

edukacji wczesnoszkolnej
wychowania przedszkolnego

mgr Elwira Jabłońska

nauczyciel kontraktowy

Przygotowanie merytoryczne z zakresu:

wychowania fizycznego

mgr Joanna Kubajewska

nauczyciel kontraktowymgr Malwina Matejkowska

nauczyciel kontraktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu: 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

profilaktyki społecznej

resocjalizacji

 

 

 

  • Nauczyciele przedszkola

mgr Lilianna Gryglik

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

pedagogiki
kształcenia elementarnego

mgr Teresa Brzozowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

wychowania przedszkolnego
kształcenia zintegrowanego 


mgr Beata Brzostowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

pedagogiki wczesnoszkolna

mgr Danuta Komorowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:       

nauczania początkowego

pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

mgr Jolanta Kossakowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:    

pedagogiki opiekuńczo  – wychowawczej z wych.fizycznym,
pedagogiki ogólnej i edukacji elementarnej


mgr Elżbieta Sztachańska
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

mgr Barbara Mazur

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

nauczania początkowego

mgr Dorota Wojewoda

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

nauczania początkowego

mgr Aldona Karwowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

edukacji początkowej

mgr Elżbieta Zdrójkowska
nauczyciel dyplomowany
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr Karolina Kazimierska
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Katarzyna Wysocka
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Anna Sawicka
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Iwona Modzelewska
nauczyciel kontraktowy

lic Aldona Siwik
nauczyciel kontraktowy

mgr Marlena Kowalska
nauczyciel kontraktowy

mgr Dominika Górska
nauczyciel kontraktowy

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |

Opracowanie: szkolnastrona.pl