Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start

 

 

Przedszkole Samorządowe w Piątnicy będące jednostką organizacyjną Gminy Piątnica

z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

 

„Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start”

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i umiejętności uczenia się oraz kreatywności wśród 70 dzieci w wieku przedszkolnym, a także rozwój kompetencji zawodowych w zakresie rozwijania u dzieci kreatywności i umiejętności uczenia się 8 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego w Piątnicy do 31.05.2019 r.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

I) Szkoleń nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym:

 

1)     Rozwijanie kreatywności u dzieci,

2)     Muzyka i ruch w pracy z dziećmi,

3)     Metody aktywizujące przedszkolaka,

4)     Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolach,

5)     Działalność artystyczna przedszkolaka - inspiracje.

II) Zajęć dla dzieci:

 

1)     Warsztaty matematyczno-przyrodnicze z działalnością badawczą,

2)     Zajęcia języka angielskiego,

3)     Zajęcia artystyczne:

  1. Zajęcia plastyczne,
  2. Zajęcia muzyczno-ruchowe,
  3. Zajęcia teatralne,

4)     Zajęcia informatyczne,

5)     Zajęcia wspierające umiejętność uczenia się.

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 70 (35 K, 35 M)

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w ramach programu – 8 (8 K)

2) rezultatu:

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 (8 K)

Wartość projektu: 167 648,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 142 261,75 zł.