Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy - stanowisko Inspektor ds. BHP