Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Dostawa żywności do stołówki na rok 2017 rok"