Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie montażu systemu oddymiania z wydzieleniem pożarowym dwóch klatek schodowych w Budynku Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Piątnicy w trybie zapytania ofertowego.