Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie montażu systemów oddymiania z wydzieleniem pożarowym dwóch klatek schodowych w Budynku Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy