Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyniki

Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego 

do Przedszkola Samorządowego w Piątnicy 

na rok szkolny 2018/2019 

uprzejmie informujemy, że wszystkie dzieci, 

których Rodzice złożyli wniosek zostały przyjęte.