Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego

W poniedziałek 14 maja 2018 r. uczniowie klas III B i II A ZSzP w Piątnicy wzięli udział w wycieczce do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. Był to bezpłatny wyjazd o charakterze edukacyjnym, na który gimnazjaliści zostali zaproszeni dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z władzami parku. Zajęcia edukacyjne i warsztaty zostały dofinansowane w ramach polsko-litewskiego projektu unijnego "Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy".

Uczniowie razem z przewodnikami przemierzyli ścieżki edukacyjne Terenowego Ośrodka Biebrzańskiego Parku Narodowego "Góra Skobla" oraz "Kładka". Mieli możliwość wysłuchać ciekawych wykładów na temat życia głównych gatunków występujących na terenie parku, m.in.: łosi, wilków, bobrów i różnych gatunków ptaków. Obejrzeli też filmy promujące ochronę naturalnych ekosystemów bagiennych i poznali życie ludzi w dolinie Biebrzy. Przede wszystkim jednak wszyscy z zainteresowaniem obserwowali różne gatunki zwierząt i roślin w ich naturalnych warunkach, co było żywą lekcją przyrody.

Organizatorem wycieczki była p. Agata Sasak, zaś opiekę nad uczniami pełniły p. Anna Pańkowska i p. Danuta Bieńczyk.

A.Pańkowska, A.Sasak