Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Nauczyciele świetlicy

mgr Marta Krajewska
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Ewa Wądołowska
nauczyciel mianowany
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Grażyna Bruszkiewicz

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

edukacji wczesnoszkolnej
wychowania przedszkolnego

mgr Elwira Jabłońska

nauczyciel kontraktowy

Przygotowanie merytoryczne z zakresu:

wychowania fizycznego

mgr Joanna Kubajewska

nauczyciel kontraktowymgr Malwina Matejkowska

nauczyciel kontraktowy

przygotowanie merytoryczne z zakresu: 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

profilaktyki społecznej

resocjalizacji