Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Nauczyciele przedszkola

mgr Lilianna Gryglik

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

pedagogiki
kształcenia elementarnego

mgr Teresa Brzozowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

wychowania przedszkolnego
kształcenia zintegrowanego 


mgr Beata Brzostowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

pedagogiki wczesnoszkolna

mgr Danuta Komorowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:       

nauczania początkowego

pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

mgr Jolanta Kossakowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:    

pedagogiki opiekuńczo  – wychowawczej z wych.fizycznym,
pedagogiki ogólnej i edukacji elementarnej


mgr Elżbieta Sztachańska
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

mgr Barbara Mazur

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

nauczania początkowego

mgr Dorota Wojewoda

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

nauczania początkowego

mgr Aldona Karwowska

nauczyciel dyplomowany

przygotowanie merytoryczne z zakresu:

edukacji początkowej

mgr Elżbieta Zdrójkowska
nauczyciel dyplomowany
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr Karolina Kazimierska
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Katarzyna Wysocka
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Anna Sawicka
nauczyciel kontraktowy
Przygotowanie merytoryczne z zakresu:  
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

mgr Iwona Modzelewska
nauczyciel kontraktowy

mgr Aldona Siwik
nauczyciel kontraktowy

mgr Marlena Kowalska
nauczyciel kontraktowy

mgr Dominika Górska
nauczyciel kontraktowy