Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Nauczyciel przyrody

mgr Renata Łuczak - Moczydłowska

Nauczyciel dyplomowany

Przygotowanie merytoryczne z zakresu:       

biologii z oceanografią

przyrody

wychowania do życia w rodzinie