Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Nauczyciel języka polskiego

mgr Ewa Kończal

nauczyciel dyplomowany

Przygotowanie merytoryczne z zakresu:    

filologii polska