Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Nauczyciel języka polskiego

mgr Ewa Kończal

nauczyciel dyplomowany

Przygotowanie merytoryczne z zakresu:    

filologii polska