Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Projekt edukacyjny „Spotkania z książką”.

W klasie II a w roku szkolnym 2017/18 od września do czerwca realizowany był program czytelniczy „Spotkania z książką”. Jego głównym celem było rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów. 

W trakcie realizacji projektu uczniowie zachęcali  innych do przeczytania książki, która zrobiła na nich szczególne wrażenie. Tworzyli prezentacje, plakaty, prace plastyczne itp.) i przedstawiali je klasie. W sali utworzony został także kącik ciekawej książki, w którym znajdują się najciekawsze zdaniem dzieci pozycje książkowe, które uczniowie przynieśli  z własnych domowych biblioteczek i dzielą się nimi z innymi. Uczniowie w każdy wtorek uczestniczyli w porankach czytelniczych w szkolnej bibliotece.  Wzięli  również  udział w akcji czytelniczej „Czytam kolorowo” .  Jej celem była popularyzacja nowości zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  W trakcie roku szkolnego odbywały się również  wyjazdy do Miejskiej Biblioteki Publicznej do  Łomży na  ciekawe lekcje biblioteczne. Chętni  rodzice uczniów przychodzili do szkoły, aby czytać na głos wybraną przez siebie książkę. Każde dziecko miało za zadanie codziennie, w domu, w obecności rodziców czytać na  minimum 20 minut, wybraną przez siebie książkę lub fragment jakiegoś tekstu. W tym celu uczniowie założyli zeszyty czytelnika, w których notowali  swoje wyniki. 

Dzieci chętnie brały udział w spotkaniach, były bardzo aktywne i zaangażowane w to co działo się podczas zajęć. Publiczne wystąpienia uczniów sprawiły, że nabyły poczucia własnej wartości, przezwyciężyły nieśmiałość.   Zajęcia przeprowadzone w ramach realizacji projektu pozwoliły dzieciom na ciekawe i atrakcyjne spędzenie czasu z książką.

E.Sielawa