Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Czytam, bo lubię”

Projekt realizowany był od 1 marca do 30 maja 2018 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego partnerami były: biblioteka szkolna ZSzP w Piątnicy, biblioteka gminna w Piątnicy oraz biblioteka miejska w Łomży. Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie klas II A gimnazjum oraz VII D szkoły podstawowej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Piątnicy. Warunkiem uczestnictwa było wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej lub gminnej, ich czytanie i recenzowanie. Projekt miał charakter konkursowy. Każdy uczeń miał za zadanie napisać przynajmniej dwie kilkuzdaniowe recenzje na temat przeczytanych książek. Opinie uczniów miały zachęcać innych do sięgania po ciekawe i wartościowe lektury.

Najwięcej recenzji napisały:
Lidia Wiśniewska kl. VII D (9)
Wiktoria Karwowska kl. VII D (6)
Wiktoria Bagińska kl. II A (4)

W projekcie wzięło udział 51 uczniów, a każdy z nich przyniósł po kilka opinii. Łącznie napisano 125 recenzji. Osoby, które napisały najwięcej recenzji, zostały nagrodzone pięknymi książkami, zaś wszyscy dostali oceny bardzo dobre z języka polskiego. Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu była wycieczka do Łomży (10.04.2018 r.) na lekcję biblioteczną w bibliotece miejskiej oraz 2-godzinny bezpłatny pobyt na basenie w parku wodnym.
Organizatorem projektu była p. Anna Pańkowska, zaś nauczyciele wspierający to p. Danuta Bieńczyk i p. Artur Wierzbowski.

A.Pańkowska