Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

11 listopada 2010

„W XXI-wszy wiek Polska wkroczyła wolna i niepodległa. Ale jak uczy historia, nie zawsze tak było – nasz kraj upadał, by znów się odrodzić”.

Tymi słowami rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie naszej szkoły przedstawili zmagania narodu polskiego na drodze do upragnionej wolności. Wierszem i piosenką wprowadzili społeczność uczniowską w powstańczy nastrój, z prawdziwą dumą kroczyli po kartach historii. Ukazali bohaterstwo i odwagę narodu polskiego, który nigdy nie pogodził się z utratą suwerenności i niezależności.
Występ recytatorów uświetnił film „Animowana historia Polski”.
Mamy nadzieję, że pamięć o heroizmie i bezinteresowności Polaków na zawsze pozostanie w sercach rodaków i w chwilach decydujących dla państwa będzie pobudzać do działania nowe pokolenie.

Ewa Kończal